Ok

Wydaj u nas

1.Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać w wersji papierowej na adres wydawnictwa: ul.Żeromskiego 1/9,44-300 Wodzisław Śląski. Prosimy o wydruk lub maszynopis w jednym egzemplarzu oraz CD.

2. Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o autorze, dane kontaktowe oraz notkę o tekście.

3. Pytania, oferty, ewentualnie niewielkie próbki przekładów w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres ogólny wydawnictwa: biuro@wydawnictwo-templum.pl

4. Czas rozpatrywania propozycji wynosi około miesiąca.

5. Redakcja nie bierze odpowiedzialności ani nie odsyła przesłanych materiałów.